PressReader

PressReader

Få tilgang til over 7000 tidsskrift og aviser frå heile verda

PressReader er eit svært godt digitalt tilbod til deg som ønskjer å lesa aviser og magasin på andre språk, eller vil lesa norske aviser som Dagbladet og Bergens Tidende utan å måtte ha abonnement.

Du får tilgang ved å logge inn på Mine sider og velje linken PressReader under Oversikt:

På PressReader-sida kan du velje kva for land og/eller språk du vil få treff på:

Du kan også søke etter ein spesiell tittel:

Språkvelger